Dunia Takaful

Pembedahan Otak

Telah menjalani pembedahan otak di bawah penggunaan anaestesiaam dan kruniotomi telah dilaksanakan semasa pembedahan tersebut dilakukan. Bur Hole & pembedahan otak akibat kemalangan adalah terkecuali.


……