Dunia Takaful

AIDS Termanifestasi Sepenuhnya ( Full Blown AIDS )

 

Manifestasi klinikal AIDS (Acquired Immuno-deficiency Virus) mesti disokong dengan keputusan positif ujian antibody HIV ( HumanImmuno-deficiency Virus) dan satu ujian pengesahan Western Blot.
Sebagai tambahan, hayat dilindungi juga mesti mempunyai kiraan sel CD4 yang kurang dari dua ratus (200) dan memenuhi satu atau lebih daripada criteria berikut :-
i. Kehilangan berat badan melebihi 10% daripada berat badan disepanjang tempoh kurang daripada enam (6) bulan (wastingsyndrome);
ii. Kaposi Sarcoma;
iii. Pneumocystic Carinii Pneumonia;
iv. Progressive multifocal leukoencephalopathy;
v. Tuberculosis Aktif;vi. Lymphocytes kurang daripada satu ribu (1000);
vii. Malignant Lymphoma.Dalam kes tuntutan kecuali untuk Contributor, Spouse Contributor dan Parent Contributor, 50% dari semua Manfaat yang berkenaan (sehingga jumlah maksimum sebanyak RM500 000 ke atas mana-mana hayat di bawah polisi ini dan semua polisi-polisi yang lain) yang kena dibayar berhubung dengan penyakit ini akan dibayar.
Baki jumlah akan dibayar apabila berlaku kematian, hilang upaya penuh dan kekal atau didiagnosis Penyakit Kritikal yang lain yang mana dahulu berlaku.


……